Samo za genijalce: "Pseća" mozgalica namučila cijeli svijet

POKUŠAJTE

Rješenje:

U trećem redu odozgo osmo slovo D povezuje se sa slovom O koje je u četvrtom redu deveto, i konačno sa dijagonalnim G se spaja u traženu riječ DOG.